จังหวัด :
ช่วงเวลา :
 
โครงการ :

แผนที่แสดงตำแหน่งของกิจกรรม : คลิ๊ก

รายงานแผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบชนิดและปริมาณขยะทะเลในแต่ละสถานที่

สถานที่

อันดับ

ชนิดขยะทะเล

จำนวน (ชิ้น)