เกี่ยวกับเรา


26 พ.ค. 2563, ข่าวสาร, 1212

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Department Of Marine And Coastal Resources 

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร 02 142 7400 โทรสาร 02 143 9264 Email  tcc.dmcr@hotmail.com



Social share



Tag cloud